Şelatlı Gübre Kullanımına Yenilikçi Bir Bakış Açısı Yüksek Asitleme Etkisi İle Optimum Besleme

- N-pHacid çok düşük pH oranı ile en sert sular ve topraklar da çok hızlı sonuçlar verir.
- Aslına bakarsanız uygulanan şelatların stabilitesi de toprak pH’sına bağlıdır.
- DTPA şelat ajanı pH 8 in üzerinde bozunarak kararlılığını kaybetmektedir. Bu durum diğer şelat ajanları içinde farklı pH aralıklarında kaçınılmaz bir sondur.
- Yani şu demektir ki hafif asit karakterli pH’larda (5.5-6.5) uygulanan şelatlar stabil kaldıkları (bozunmadıkları) için verilen besleme ürünlerinin etki süreleri toprakta bağ yapamadıkları için daha da uzayacaktır.
- N-pHacid, toprakta önceki sulamalarla biriken (toprakta rezerv halindeki) bitki besin elementlerini çözerek bitkiler tarafından alınır hale gelmesine olanak sağlar. Ve topraktaki bu besin elementlerinin kullanımı, N-pHacid kullanan kişiye ekonomik katkı sağlayacaktır.
- Ayrıca yükseltgenen başlıca demir ve mangan, fosfor, magnezyum ve çinko elementlerini indirgeyerek bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürür.

Toprakta Fosfor Magnezyum Kalsiyumun Çözülmesi

- N-pHacid, özellikle kalsiyum fosfatların (fosfor-kalsiyum bağlanması) ve kalsiyum-magnezyum fosfatların çözünmesinde çok aktif rol oynayarak bitkilere yarayışlı fosfora olanak sağlar. İçeriğinde fosfor barındırmamasına N-pHacid‘in ilk kullanımlarında çiçeklenme etkisi görmek kaçınılmazdır. Bu N-pHacid’in topraktaki içeriğinde fosfor bulunmasa da N-pHacid'in ilk kullanımında bitkide güçlü çiçeklenme etkisi görülebilir. Bununla birlikte serbest kalan kalsiyumun bitki tarafından çok daha kolay alınarak kalsiyum beslemesine de olanak sağlar. Bu durum bitkilerinizin daha sağlıklı kökler, hastalığa daha dirençli bitkiler ve metabolik faaliyetin üst düzeyde tutan optimum transpirasyon (terleme) ile; kalitesi (albenisi) yüksek ve dayanımı uzun ürünler alınmasını sağlayacaktır.

- Ayrıca magnezyum beslemesi bitkilerinizin daha genç kalacağının da teminatıdır. TOPRAKTA BAĞLI DEMİR ve MANGAN’ı YARAYIŞLI YAPAR.
Yüksek toprak pH’sı toprağa uygulamış olduğumuz besin elementlerinin etrafındaki şelat maddelerinin bozulmasını ve besin elementlerinin alınamaz forma yükseltgenmesini sağlar. Bu olay en çok demir ve mangan elementinde karşımıza çıkar ki demir-mangan klorozu olarak bize ekonomik zararlar verir. N-pHacid uygulamanız halinde yükseltgenen bu elementler indirgenerek bitkiler için yarayışlı forma dönüşürler.

TEKRON Tarım Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

© Copyright 2021 N-pHacid.
Tüm Hakları Saklıdır.