Tuzluluk Gidericilere Alternatif Bir Yaklaşım

Kurak ve yarı-kurak bölge topraklarının çoğunluğu sodik olup, bu nedenle büyük ölçüde verimsizdirler. Bu topraklarda değişebilir Na %’si 15’ten fazla olup tipik olarak alkali ve pH’sı 8.5’den fazla topraklardır. Kükürt döngüsünün sodik topraklar ile ilgisi; kükürt’ün potansiyel kullanımı ve yeterli sülfirik asit oluşumu ile pH’nın azaltılmasıdır. Böylece toprak verimliliklerinin geliştirilmesinin önü açılır. Pirit, toprak asitlemesinde kullanılan bir element olarak karşımıza çıkabilir;

Örnek olarak;

Pirit, oksitlenerek sülfirik asit oluşturduğunda CaCO3 veya CaMg (CO3)2 ile reaksiyona girer ve toprakta Ca, Mg ve Ca2SO4 derişimi artar. H+, Ca++ ve Mg++ kil minerallerinde değişebilir durumdaki Na iyonları ile yer değiştirir ve bu uygulama ile topraktan tuzluluk yapan sodyum elementi çözeltiye alınır.

Yıkama sonucu aşırı sodyum topraktan uzaklaştırılır. Bu da N-pHacid’in tuzluluk gidermede farklı bir yaklaşımını gözler önüne serer. N-pHacid özellikle piyasada satılan kalsiyum içerikli tuzluluk gidericilerden faklı olarak toprağın pH’sını da düşüren çift etkiye sahiptir.

Tuzluluk gidermek için kullanılan kalsiyum içerikli diğer preparatlar topraktaki 2’ye 1 tip killlerin iç yüzey levhalarına bağlanarak killerin yüzey alanının küçülmesine sebebiyet verir. Çünkü kalsiyum kil levhalarına daha büyük enerji ile bağlanır. Kalsiyumlu tuzluluk giderici preparatlar yerine N-pHacid ile daha doğal metodla (toprağın kendi doğasında bulunan sistemi aktive ederek) tuzluluğu ortamdan uzaklaştırmak toprağın yüksek besleyici kapasitesini artırır ve bitki için en mükemmel durak yerini oluşturur. N-pHacid bu özellikleri sayesinde birçok girdinin yararlılığını artıracağından dolayı çiftçilere ekonomik olarak avantajlar sağlayacaktır.

Aynı zamanda toprağın kendi içeriğini de optimize edeceğinden dolayı, yaşayan toprakların oluşmasında öncü olacaktır. N-pHacid üretim periyodunun en başından sonuna kadar kullanılabilecek özel formülasyona sahip mükemmel bir toprak asitleyicisidir.

TEKRON Tarım Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

© Copyright 2021 N-pHacid.
Tüm Hakları Saklıdır.