> TUZLULUK GİDERİCİLERE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM
EN
TR
Tuzluluk Gidericilere Alternatif Bir
Yaklaşım
Kurak ve yarı-kurak bölge topraklarının çoğunluğu sodik olup, bu nedenle büyük ölçüde verimsizdirler. Bu topraklarda değişebilir Na %’si 15’ten fazla olup tipik olarak alkali ve pH’sı 8.5’tan fazla topraklardır. Kükürt döngüsünün Sodik topraklar ile ilgisi Kükürt’ün potansiyel kullanımı ve yeterli sülfirik asit oluşumu ile pH’nın azaltılmasıdır. Böylece toprak verimliliklerinin geliştirilmesinin önü açılır. Pirit, toprak asitlemesinde kullanılan bir element olarak karşımıza çıkabilir;

Örnek olarak;

Pirit, oksitlenerek sülfirik asit oluşturduğunda CaCO3 veya CaMg (CO3)2 ile reaksiyona girer ve toprakta Ca, Mg ve Ca2SO4 derişimi artar. H, Ca ve Mg kil minerallerinde değişebilir durumdaki Na iyonları ile yer değiştirir ve bu uygulama ile topraktan tuzluluk yapan Sodyum elementi uzaklaştırılmış olur. Bu da N-pHacid’in tuzluluk gidermede farklı bir yaklaşımını gözler önüne serer. N-pHacid özellikle piyasada satılan Kalsiyum içerikli tuzluluk gidericilerden faklı olarak toprağın pH’sını da düşüren bir çift etkiye sahiptir.
Tuzluluk gidermek için kullanılan Kalsiyum içerikli diğer preparatlar topraktaki 2’ye 1 tip killlerin iç yüzey levhalarına bağlanarak killerin yüzey alanının küçülmesine sebebiyet verir. Çünkü kalsiyum kil levhalarına daha büyük enerji ile bağlanır. Kalsiyumlu tuzluluk giderici preparatlar yerine N-pHacid ile daha doğal metodla ( toprağın kendi doğasında bulunan sistemi aktive ederek) tuzluluğu ortamdan uzaklaştırmak toprağın yüksek besleyici kapasitesini artırır ve bitki için en mükemmel durak yerini oluşturur. N-pHacid bu özellikleri sayesinde birçok girdinin yararlılığını artıracağından dolayı çiftçilere ekonomik olarak avantajlar sağlayacaktır.
Aynı zamanda toprağın kendi içeriğini de optimize edeceğinden dolayı, yaşayan toprakların oluşmasında öncü olacaktır. N-pHacid üretim periyodunun en başından sonuna kadar kullanılabilecek özel formülasyona sahip mükemmel bir toprak asitleyicisidir.