Toprak pH'sını Düşürmek

Bazı topraklar alkalindir ve pH’sı 6.5’in üzerindedir. Bazı gübreler (amonyum sülfat, üre ve amonyum nitrat) toprakta asidik reaksiyon yaratır, böylece pH’yı düşürür ya da belli bir düzeyde tutarlar. Çam iğneleri veya turba yosunları gibi bazı asitleyici organik maddeler, toprak pH'sını yıllar boyunca kademeli olarak düşürebilir. Bu doğada binlerce yıl sürer. pH'nın düşürülmesinde daha hızlı sonuçlar için kükürt kullanılır. Kükürt uygulamaları, sülfürik asit formlarına dönüşerek toprakta pH’yı düşürürken, daha küçük kükürt parçacıkları daha hızlı reaksiyona girer. pH düşürmek oldukça yavaş bir işlemdir ve kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi 1-2 yıl alacaktır.

İşte bu sebepten dolayı toprağınızdaki pH düzeyini daha hızlı ve etkin olarak düşürmek için firmamız tarafından yenilikçi bir ürün olan ve toprağın besleme kapasitesini maksimuma çıkaracak ürünümüzü sizlere tavsiye ediyoruz. N-pHacid toprakta zaman kaybetmeksizin hiçbir tepkimeye girmeden toprağınızı asitleyecek ve size para kazandıracaktır. Yüksek toprak pH’sı verilen değerli besin kaynaklarının alınımını ve bitkilerin büyümesini sınırlarlar. Toprak asitlendirmesinin amacı, verilen gübrelerin yarayışlılığını arttırarak yetiştirilen ürün performansını maksimuma çıkarmaktır. Buna şelat ajanlarının korunumu da dâhildir.

Bu durum, yani toprağın asitleştirilmesi sayesinde mevcut pH düşürülerek toprak performansı da arttırılmış olacaktır. Düşük pH’da gübreleme verimi artacağı için, N-pHacid kullanan çiftçilerimize ekonomik avantajlar sağlayacaktır. N-pHacid kullanan çiftçiler bir süre sonra topraklarının aslında ne kadar çok besleme kapasitesi yönünden fakirleştiğini, N-pHacid kullandıktan sonra daha net anlayacaklardır.

Burada önemli olan asla bitkilerinize ne kadar çok gübre verdiğiniz değildir. Önemli olan vermiş olduğunuz gübrenin ne kadarının bitkileriniz tarafından alınabiliyor olduğudur.

Vermiş olduğunuz gübreler ne kadar kaliteli olursa olsun, sulama suyunun ve toprağın yüksek pH’lı olması, bitkilerin besin elementlerinden faydalanamamasına sebep olur.

Verdiğiniz gübrelerin bitkilerce alımını etkileyen pek çok faktör vardır. Ve bu faktörlerden bir ve/veya birkaçı toprak pH’sı ve EC’si ile ilişkilendirilmiştir.

Yüksek Verim İçin Toprak Asitlemesi

Yüksek toprak pH’ları gıda teminini ve bitki gelişimini sınırlar. Toprak asidifikasyonunun hedefi toprak pH’sını düşürerek ürün performansını artırmak ve ekonomik girdileri azaltmaktır. Meyve ağaçları, yonca, çim tohumu, mısır, soğan ve patates gibi ürün grupları toprak pH’sının düşmesi sonucu ürün verimliliklerini maksimize ederler. Böğürtlen gibi bazı bitkiler çok yüksek toprak pH’sında yaşayamazlar.

Toprak asidifikasyonu genelde uzun soluklu ve pahalı bir işlemdir. Uzun ve kısa soluklu toprak asidifikasyonunu ekonomik olarak değerlendirmek zor olabilir ve toprak özellikleri baz alınarak kararlaştırılmalıdır. Maalesef, toprak asidifikasyonunun gerekli olduğu yerlerde nasıl ne kadar toprak uygulaması yapılacağının tespiti için yalnızca bir tek toprak testi yeterli olmayacaktır.

Bu makale, toprak asidifikasyonunun ticari alanlarda uygulanması için teknik ve pratik bir rehberdir. Toprak kimyasını anlatır, pH ayarlanmasının fizibilitesini uygunluğunun nasıl tespit edileceğini gösterir.

Bu rehber 5 kısıma ayrılmıştır.
*Toprak pH’sını anlamak
*Demir kloroz sorunu
*Demir klorozunun sebepleri
*Demir klorozu için çözümler

Toprak Asidifikasyon Metodları

Tohum yatağı hazırlığından hasada kadar uygun değer kalite ve ürün üretim pratikleri için doğru biçimde ve zamanında uygulanmalıdır. Zayıf tohum veya hastalık kontrolü, yüksek tuz seviyesi, zayıf drenaj veya üretim sorunları yüksek miktarda ürün almanın belirgin sınırlayıcı faktörleri olabilir. Sadece bir toprak asidifikasyon programı bu sınırlayıcı faktörleri düzeltemez veya yerine geçemez.

TEKRON Tarım Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

© Copyright 2021 N-pHacid.
Tüm Hakları Saklıdır.