EN
TR
Profesyonel Çiftçilere
Profesyonel Çözümler...
EN
TR
N-pHacid Nedir ?
N-pHacid, özel üretim tekniği ile üretilmiş konsantre bir ürün olup, yüksek asitleme kapasitesine sahiptir. Yüksek asitleme kapasitesine sahip olan N-pHacid insan cildi için minimum aşındırmaya sahiptir. N-pHacid, topraklarınızda ve sulama sularınızda kullanabilmeniz için özel olarak geliştirilmiştir.
N-pHacid yanıcı değildir.
N-pHacid Kullanma Önerileri;
⁃ N-pHacid kullanmadan önce ürün MSDS’ini (Material Safety Data Sheet) okuyup inceleyiniz.
⁃ Ürün ile fiziksel temas önlenmesi bakımından koruyucu ekipman kullanın. ( Fiziksel temas halinde ise bol su ile yıkayınız).
⁃ Gözlere sıçramaya karşı gözlük kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
⁃ Sentetik kauçuk ve naylon olmayan plastik önlük eldiven, pantolon ve bot gibi koruyucu ekipman kullanınız.
⁃ Kullanılan giysiler tekrar kullanılmadan önce bol su ile temizleyiniz.
N-pHacid Asitleyici Etki
⁃ N-pHacid kök bölgesi pH’sını (Rizosfer pH’sı) asitleyerek bitkilerin kök bölgesinin rahatlamasını sağlar.
⁃ N-pHacid, kök bölgesinde bulunan Sodyum (Na) gibi tuzluluk yapan elementlerin yıkanarak tuzluluğun giderilmesini sağlar.
⁃ N-pHacid, toprak yüzey geçirgenliğini artırır, kabuklanmayı (Kays tabakası, geçirimsiz Kireç tabakasını) ergitir.
⁃ Toprağınızdaki Na (Sodyum) toksitesini iyileştirir.
⁃ Suyunuz ve toprağınızdaki Karbonat ve Bikarbonatları nötralize eder. Bu durum suyunuzun ve toprağınızın performansını artırır.
N-pHacid Besleme Etkisi
⁃ N-pHacid, toprağınızdaki başlıca Kalsiyum ile Fosfor arasındaki güçlü bağı kırar, Demir, Çinko ve Mangan çözünebilirliğini ve bitki tarafından alınabilirliğini artırır.
⁃ N-pHacid, daha önce uygulanmış ve toprağın yüksek pH’sı ile bağlanmış gübrelerin çözünerek alınmasını sağlar. Bu ekstra ekonomik bir katkıdır.
⁃ N-pHacid, bünyesinde bulunan yavaş salınımlı üre sayesinde dengeli bir amonyum-nitrat beslemesine olanak verir.
- Ayrıca N-pHacid yüksek asitleme etkisi sayesinde Kükürt bakterilerinin popülasyon artışını destekler.
N-pHacid Biostimülant Etkisi
⁃ N-pHacid bünyesinde bulundurduğu aktif biostimülantlar sayesinde bitkilerinizin her koşulda optimum gelişme göstermesini sağlar.
- N-pHacid özellikle yoğun tuzlu ve pH’sı yüksek olan topraklarda bulunan bitkilerin rizosfer pH’sını düzelteceğinden dolayı bitki kökleri üzerinde de biyostimülant etkiye sahip olacaktır.
N-pHacid Toprak Amenajmanına Etkisi;
⁃ N-pHacid, toprak strüktürünü iyileştirir, toprakta porlar oluşturarak su ve gübre iletimin ve drenajını artırır.
- N-pHacid özellikle pestisit ve gübre uygulamalarında kullanılacak olan suyun bikarbonatlarının nötralize edilmesinde ve pH’sının düşürülerek kullanılan pestisitin (ilacın) ve gübrenin etkinliğinin arttırılmasında büyük rol oynar.
N-pHacid ve Toprak
Toprak pH’sı tüm bitki besin elementlerinin yarayışlılığını etkilediği için bitkilerin yaşamını ve gelişimini de doğrudan etkiler. Çoğu bitki besin elementi pH 6.0 ile 6.5 arasında bitkiler için yarayışlıdır. Besin elementleri bu pH aralığında, bitki köklerine doğru başarılı bir biçimde seyahat edecek kadar uzun süreyle toprak çözeltisinde kalabilirler. Örneğin azotun en yüksek çözünürlüğü pH 4 ile pH 8 aralığındadır. Bunun üzeri veya altındakı pH’da çözünürlüğü ciddi miktarda kısıtlanır. Toprak asitliği (düşük pH) veya alkalinitesi (yüksek pH), mineral kayaçların ayrışması için çok önemlidir, keza bu ayrışma sonucu bitkiler için gereken besin elementleri ortaya çıkar. Ayrıca gübreleri, torbalarının içindeki formlarından bitkilerin kolayca alabilecekleri forma dönüştürür. Toprak mikroorganizmaları organik azotu (aminoasitleri) amonyum azotuna oradan da nitrat formuna dönüştürür ki bu da toprak pH’sına bağlıdır. N-pHacid toprak için yüksek asitlik oluşturarak (toprak pH’sını düşürerek) topraktaki yaşam devamlılığı için gerekli en önemli unsurun düzenleyicisidir.
YANİ TOPRAK pH’sı.
pH Düşürücü
Etkili Formül
ÜRETİM İÇİN TOPRAK ASİTLEMESİ
Yüksek toprak pH’ları gıda teminini ve bitki gelişimini sınırlar. Toprak asidifikasyonunun hedefi toprak pH’sını düşürerek ürün performansını artırmak ve ekonomik girdileri azaltmaktır.
Sonuçlar de-iyonize su ve 1:2 toprak: su rasyonu kullanılarak yapılmıştır.
Ürün İçeriği
Ürün İçeriği
Ürün İçeriği
Ürün İçeriği
pHSeviyesi
Yonca 6,5-8.4
Kuşkonmaz 6,5-9,0
Açelya 4,5-5,5
Fasulye 5,8-8,1
pHSeviyesi
Böğürtlenler 4,5-5,5
Mısır (Dane veya Silaj) 5,5-8,4
Meyve Ağaçları 6,0-8,0
Sarımsak 6,5-8,4
pHSeviyesi
Çim Tohumu / Çayır
Soğanlar 6,5-8,4
Patatesler 5,0-8,3
Tahıllar 5,5-8,4
pHSeviyesi
Şeker Pancarı 6,0-8,5
Torf ve Çayı 5,5-8,0
Sebzeler 6,5-8,2
BAZI SEÇİLMİŞ AZOTLU GÜBRELERİN KİREÇ NÖTRALİZASYON MİKTARI
Daha yüksek Kireç içeriği daha fazla asitleyici malzeme gerektirir. 1985 Tisdale’den adapte.1985 Tisdale’den adapte.
Azot Kaynağı / Kireç nötralizasyonu için gerekli Azot miktarı
5.4
Amonyum Sülfat
1.8
Anhidrit Amonyak
1.8
Üre
0.0
Kalsiyum Nitrat
5.0
Mono-amonyum fosfat (MAP)
MEVSİMSEL TOPRAK pH DEĞİŞİMLERİ
Toprak pH’sı mevsimsel olarak değişkendir.
Yüksek toprak pH’sı (alkalinite) veya düşük pH (asidite), kış sonunda veya gübrelemeden önce ve bahar başlangıcında ölçülmüştür. Kumlu, düşük organik maddeli topraklarda toprak pH’sı 1 üniteden fazla düşebilir ( örneğin 7.2’den 6.2’ye). Organik maddesi düşük kumlu topraklarda yağışın düşük olduğu durumlarda toprak pH’sı yetiştirme sezonu başlangıcında düşük veya çok asidiktir. Toprak pH’sı toprak sıcaklığına bağlı biyolojik faaliyetin artması ile ve gübrelemelerle düşürülür. Toprağın tamponlama kapasitesi, mevsimsel pH değişimlerinin seviyesini tespit eder. Önemli miktarda kil ve/veya organik madde içeren topraklar pH değişimini tamponlayarak küçük mevsimsel pH değişimine(0.3 ünite civarında) uğrarlar.
ph Dengesi
Toprağın pH dengesini sağlar.
Verimli Arazi
İyi toprak verimin artmasında etkin rol oynar.
Kaliteli Hasat
Ürünleriniz kaliteli yetişir ve sağlıklı bir üretim sağlar.
Kapat