Profesyonel Çiftçilere

Profesyonel Çözümler...

N-PHACİD NEDİR?

N-pHacid özel bir üretim teknolojisiyle ile üretilmiş, konsantrasyonu ve asitleme kapasitesi çok yüksek bir kimyasaldır. İnsan cildi ve birlikte kullanıldığı ekipman için minimum aşındırıcı etkiye sahiptir. Topraklarınızda ve sulama sularınızda güvenle kullanabilmeniz ve etkili sonuçlar alabilmeniz için özel olarak geliştirilmiştir. Yanıcı değildir.

N-PHACID KULLANIM ÖNERİLERİ;

⁃ Kullanmadan önce ürün MSDS’ini (Material Safety Data Sheet) okuyup inceleyiniz.
⁃ Ürün ile fiziksel temas önlenmesi bakımından koruyucu ekipman kullanın. (Fiziksel temas halinde ise bol su ile yıkayınız).
⁃ Gözlere sıçramaya karşı gözlük kullanılması önemle tavsiye edilir.
⁃ Uygulamaları için naylon olmayan; sentetik, kauçuk, plastik yapıda önlük, eldiven, pantolon ve bot gibi koruyucu ekipman kullanınız.
⁃ Kullanılan giysileri tekrar kullanmadan önce bol su ile yıkayıp temizleyiniz.

N-pHacid Asitleyici Etki

⁃ N-pHacid, bitki kök bölgesine (rizosfer) çok yüksek miktarda hidroksonyum [Hidronyum (H3O+)] iyonu vererek ortamı asitler ve bitkilerin köklerinin rahatlamasını sağlar.
⁃ N-pHacid, kolloid yüzeylerde bağlı bulunan Sodyum (Na) elementi başat olmak üzere tuzluluğa sebep olan elementleri toprak çözeltisine alır. Bunların yıkanması sonucu tuzluluk sorunu çözülür.
⁃ N-pHacid, toprak yüzey geçirgenliğini artırır. Kabuklanmayı (kays – kaymak - geçirimsiz kireç tabakasını) eritir veya çok daha kırılgan yapıda olmasını sağlar.
⁃ Toprağınızdaki Na (Sodyum) toksitesini azaltır.
⁃ Suyunuz ve toprağınızdaki karbonat ve bikarbonatları nötralize eder. Bu durum, suyunuzun ve toprağınızın bitkisel gelişim açısından performansını artırır. 

N-pHacid Besleme Etkisi

⁃ N-pHacid toprağınızda, başta kalsiyumun fosfor ile yaptığı güçlü bağları kırar. Fiksasyona yani bitki besin elementlerini birbiri ya da kolloid yüzeylere kuvvetli tutulum ile yarayışsız hale getiren durumları ortadan kaldırır. Demir, çinko ve manganın toprak çözeltisine geçişini kolaylaştırır ve bitki tarafından alınabilirliğini artırır.
⁃ N-pHacid daha önce uygulanmış ve toprağın yüksek pH’sı nedeniyle bağlanmış gübrelerin çözünerek bitkilerce kullanılmasını sağlar. Bu ekstra ekonomik bir katkıdır.
⁃ N-pHacid bünyesinde bulunan yavaş salınımlı üre dengeli ve devamlılık arz eden azot beslemesine olanak verir.
- N-pHacid, yüksek asitleme etkisiyle kükürt bakterilerinin popülasyonunu artırır. 

N-pHacid Biostimülant Etkisi

⁃ N-pHacid bünyesinde bulunan aktif biyostimülantlar (bitki gelişim düzenleyiciler) sayesinde bitkilerinizin her koşulda optimum gelişmesini sağlar.
- N-pHacid özellikle yoğun tuzlu ve yüksek pH’lı topraklarda biyo-aktivatör işlevine sahiptir.
- Bitki kök bölgesine verdiği yüksek miktardaki Hidronyum (H3O+) iyonu rizosfer pH’sını alkaliden nötr ve nihayet asit karaktere doğru götürür. Artan besin maddesi yarayışlılığı ile bitki gelişiminde hızla iyileşme desteği sağlanır.  

N-pHacid Toprak Amenajmanına Etkisi

⁃ N-pHacid toprak strüktürünü iyileştirir. Oluşturduğu makro ve mikro porlar ile toprakta suyun hareketini kolaylaştırır.
- Toprakta yüzey katmanının altında oluşan sert ve geçirimsiz tabakanın kırılmasını sağlar.
- Sayılan iki faktör su ve gübrenin kök bölgesine kolay yayılmasına imkân sağlar. Böylece bitki kökleri toprakta daha geniş bir alanda daha muntazam gelişim gösterir.
- N-pHacid toprakta su/hava dengesinin korunmasını sağlar, drenajı kolaylaştırır.
- Özellikle pestisit ve gübre uygulamalarında kullanılacak olan suyun bikarbonatlarının nötralize edilmesinde ve pH’sının düşürülerek kullanılan pestisitin (ilacın) ve gübrenin etkinliğinin artırılmasında büyük rol oynar. 

N-PHACID VE TOPRAK

Toprak pH’sı tüm bitki besin elementlerinin yarayışlılığını etkilediği için bitkilerin yaşamını ve gelişimini de doğrudan etkiler. Çoğu bitki besin elementi pH 6.0 ile 6.8 arasında bitkiler için optimum düzeyde yarayışlıdır. Besin elementleri, bu pH aralığında bitki köklerine doğru başarılı bir biçimde seyahat edecek kadar uzun süreyle toprak çözeltisinde kalabilirler. Örneğin azotun en yüksek çözünürlüğü pH 4 ile pH 8 aralığındadır. Bunun üzeri veya altındakı pH’da çözünürlüğü ciddi miktarda kısıtlanır. Toprak asitliği (düşük pH) veya alkalinitesi (yüksek pH), mineral kayaçların ayrışması için çok önemlidir. Keza bu ayrışma sonucunda, bitkiler için gereken besin elementleri ortaya çıkar. Ayrıca gübreleri, torbalarının içindeki formlarından bitkilerin kolayca alabilecekleri forma dönüştürür. Toprak mikroorganizmaları organik azotu (aminoasitleri) amonyum azotuna oradan da nitrat formuna dönüştürür ki bu da toprak pH’sına bağlıdır. N-pHacid, toprak için yüksek asitlik oluşturur (toprak pH’sını düşürür). Bu yönü ile N-pHacid, topraktaki yaşamsal devamlılık için gereken en önemli unsurun destekçisi ve düzenleyicisidir. YANİ TOPRAK pH’sı.

Mobirise

ÜRETİM İÇİN TOPRAK ASİTLEMESİ

pH’sı yüksek topraklar, bitkisel gelişimi ve üretkenliği; bunun bir sonucu olarak da topraktan gıdaya giden tüm süreci olumsuz etkiler. Toprak asidifikasyonunun hedefi, toprak pH’sını düşürerek bitkisel performansı artırmak, ekonomik girdileri azaltmak ve birim alandan minimum marj ve maksimum üretkenlikle daha fazla verim elde etmektir.

MEVSİMSEL TOPRAK PH DEĞİŞİMLERİ

Toprak pH’sı mevsimsel olarak değişkendir.

Yüksek toprak pH’sı (alkalinite) veya düşük pH (asidite), kış sonunda veya gübrelemeden önce ve bahar başlangıcında ölçülmüştür. Kumlu, düşük organik maddeli topraklarda toprak pH’sı 1 üniteden fazla düşebilir ( örneğin 7.2’den 6.2’ye). Organik maddesi düşük kumlu topraklarda yağışın düşük olduğu durumlarda toprak pH’sı yetiştirme sezonu başlangıcında düşük veya çok asidiktir. Toprak pH’sı toprak sıcaklığına bağlı biyolojik faaliyetin artması ile ve gübrelemelerle düşürülür. Toprağın tamponlama kapasitesi, mevsimsel pH değişimlerinin seviyesini tespit eder. Önemli miktarda kil ve/veya organik madde içeren topraklar pH değişimini tamponlayarak küçük mevsimsel pH değişimine (~0.3 ünite civarında) uğrarlar. 

TEKRON Tarım Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

© Copyright 2021 N-pHacid.
Tüm Hakları Saklıdır.